Notification on the method of submitting written complaint

In accordance with the provisions of the Article 6 par. 3 of the Act on the Provision of Tourism Services /Zakon o pružanju usluga u turizmu/(“Official Gazette” number: 130/17) we would like to inform the users of marina services  that a written complaint to the quality of our services can be submitted in writing in our business premises, the receipt of the complaint will be confirmed immediately in writing, or at the following addresses:

  • Central Point Bistro
  • Address: Nikole Matafara 7, 23000 Zadar
  • e-mail: info@centralapartments.hr
  • telefax: +385 23 380 717

 

Along with the written complaint, please provide us with your first name, last name and address, so that we can submit you a written response to your complaint, and in this way affect the improvement of the quality of our services.The response  to your complaint will be given in written no later than 15 days from the receipt of the complaint.

 


 

Obavijest o načinu podnošenja prigovora gostiju

Sukladno odredbi čl.6. toč.3. Zakona o pružanju usluga u turizmu („Narodne novine“ broj: 130/17) obavještavamo korisnike usluga da pisani prigovor na kvalitetu naših usluga možete dostaviti u pisanom obliku u poslovnim prostorijama, gdje će pisanim putem biti potvrđen primitak prigovora, ili putem niže navedenih adresa:

  • Central Point Bistro
  • Adresa: Nikole Matafara 7, 23000 Zadar
  • e-mail: info@centralapartments.hr
  • telefax: +385 23 380 717

 

Uz pisani prigovor molimo dostavite Vaše ime, prezime i adresu, kako bismo Vam mogli dostaviti pisani odgovor na Vaš prigovor te na taj način utjecati na poboljšanje kvalitete naših usluga.

Odgovor na Vaš prigovor dati ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.